Workshop: Kunskap om Dhatus/vävnad speciella funktion med betoning på Ama/övervikt den 11-12/5

Workshop: Dhatus vävnadernas funktion med betoning på Ama/överikt.
Praktisk demonstration av en behandlingsekvens med betoning på ama/övervikt
som du sedan kan göra på klienter hemma. (Enklast att göra om du redan jobbar som ayurvdisk massör).
Läs mer>>