Vidareutbildning för Ayurvediska Hälsorådgivare block 2 den 28-31/5

Vi kommer att hålla vidareutbildning för Ayurvediska Hälsorådgivare blocik 2 den 28-31/5 2020.
Du som inte har gått block 1 kan med fördel gå block 2 för att sedan ta block 1 vid nästa tillfälle.
Anmäl ditt intresse på Bokadirekt under vidareutbildning.