SOURCE meditation, information den 18/2 2021

Vi har nu planerat in en ny SOURCE meditationskurs med start infoföredrag torsdagen den 18/2
kl 18.30  och kurs påföljande helg. Personlig instruktion lörd den 20/2 och uppföljning i grupp söndag, måndag och tisdag. Läs mer>>