Panchakarma perioder för 2020/2021

Vi har nu satt panchakarma behandlingsperioder hösten 2020 och 2021 ,
1-7/10 fullt,  nov fullt, jan fullt, feb, mars, april, juni, juli, augusti 2021.
Läs mer>>