Skip to main content

Start
Ayurveda
Utbildningar
Kurser
Konsultationer
Behandlingar
Retreat
Yoga
Kalendarium
Terapeuter
Priser
Om oss
Hitta till oss
Kontakta oss
Länkar

 

    
 
   
AYURVEDA-AKADEMIN
 är ett kombinerat utbildnings- och hälsocenter i Helenelund, Stockholm, där vi kan erbjuda ayurvedisk hälsorådgivning, yoga, ayurvedisk massage, panchakarma-behandling samt retreater.
Vi erbjuder även kurser och certifierade utbildningar.

Under 2014 har ett forskningsprojekt/studie pågått på våra ayurvediska hälsokonsultationer. Studien utförs av Integrative Care Science Center i samarbete med Karolinska Institutet och Södertörns Högskola, i syfte att få mer kunskap om ayurveda. Läs om resultatet här.
Hälsorådgivarutbildning. 
Ger en djupgående förståelse
för det ayurvediska systemets teori samt diagnosmetoder. Samtidigt bidrar kursen till att utveckla deltagarens egen
hälsa och personliga erfarenhet av ayurveda. Läs mer här om Ayurvedisk Hälsorådgivarutbildning
 
     
        
                                              
                                                   

Massageutbildning .  Vänder sig i första hand till dig som har erfarenhet som kroppsterapeut, men det går bra att gå utbildningen även utan yrkeserfarenhet. Läs mer här
Ayurvedisk Massageutbildning    

      
Modern Ayurveda för personligt bruk. 
Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa kunskapen och samtidigt få en djup personlig erfarenhet. Kursen vill ge dig en personlig transformation med ny inspiration, energi och livsmod. Läs om kursen Modern Ayurveda                  
             Aromaterapi     Vedic art         Source          Subdosha         Örtkurs                   


            
    Massage         Marma        Panchakarma    Pk Indien    Konsultation   

Bokning
 
   
              Yoga höst-
terminen 2017
Läs mer >>

Utbildning till Ayurvedisk
Hälsorådgivare

Nästa kursstart
beräknas till
3-4/2 2018.
Läs mer >>

Kurs i Kati Basti
med Dr Jinal Vora
21-22/10, 10-17.
Läs mer>>

Kurs i Subdosha- pranayama
lörd den 28/10

Läs mer >>


Mudrakurs
Dr Vinay Vora
sönd den 29/10
Läs mer>>

Dr Vinay Vora
Kurser och
konsultation

11/10-1/11

Source
meditation
Information,
Torsd den
9/11 kl.18.30

Läs mer>>


Utbildning i
Ayurvedisk
massage
Nästa kursstart
17-20/11.

Läs mer >>


Agni-Karma
behandling
11/10-4/11,
2017 Läs mer>>

Målarkurs/
Vedic Art
Den 17-18/2
och den 16-17/6
med Hjördis
Thelander 
Läs mer>>

Söndagsretreat
Datum ej
inplanerat 
09-16.00
Läs mer>>

Ayurvedisk
Matlagnings-
kurs
Dr Swetal Vora
den kl 10-17.00.
Läs mer>>

Analys av 20 sjukdomar
med Dr Vora
Läs mer>>

Aromaterapi-kurs den Dr Vora
Datum våren
2018 Läs mer>>

Workshop: 
fetma/övervikt
Lör-sö med Dr
Jinal Vora.
Datum ej bestämt
Läs mer>>

Grundkurs 
i Ayurvedisk
medicin

Peter Ljungsberg
Läs mer >>

Personlig 
konsultation
 i Skandinavien
Läs mer >>

Ayurvediska
massage-
terapeuter
i Skandinavien
Läs mer >>

Irisdiagnostik
kurs med Henrik Hellberg 
Läs mer>>

Familje-
konstellation
Föredrag med
Berit Carlmalm.

Läs mer >>

 


SCANDINAVIAN INSTITUTE


SUPPORT ACTIVITIES
INDIA
  
                                              Uppdaterad 2017-10-22