Agni karma behandling

Agni karma behandling

Agni karma är en unik behandling som Dr Jinal Vora utför när han kommer till Sverige. Nästa besök blir maj 2020.

Om Agni karma:
Agni karma behandlingen är en gammal medicinsk teknik som kommer ur det ayurvediska kunskapsområdet.
Behandlingen tillkom för att motverka värk och stelhet i kroppens leder och muskler.
Ordet Agnikamra betyder applicering av värme (Agni). Det är en procedur  där värme överförs till det drabbade området via ett metallföremål Shalaka (metallstav som består av 5 olika metaller med bla guld och silver som ger antiseptiska kvaliteer). Terpaeutisk värmebehandling av punkter görs via metallföremålet runt de drabbade områdena där Jinal Vora väljer de punkter som ska behandlas utifrån diagnos med puls, typ av obalans, konstitution och hur allvarliga problemen är.

Agni karma beskriv i det ayurvediska litteraturen i Sushrut Samhita, som skrevs av den legendariska läkaren och kirurgen Sushruta, ofta refererat till som den moderna kirurgins fader, där han beskrev Agnikarmans effekter på obalanser i benvävnad (Asti), leder (Sandhi) och ligament och senor (Snayu)
Agni karma kan ges vid akut såväl som kroniska smärtproblem.

Agni karma behandlingen kan ges vid bl.a följande obalanser:

 • Ischias
 • spondylit korsrygg
 • Spondilit nacke
 • spondilit bröstrygg
 • ryggskott
 • osteo artitritis
 • tennisarmbåge
 • golfarmbåge
 • musarm
 • ankylosing spondilitis (ryggont pga långvarig inflammation)
 • myfacial pain
 • frusna skuldror
 • nerv smärta
 • seninflammation

Tid och kostnad:

Behandlingen tar 20-30 minuter och det första besöket kostar 500 kr. Det andra besöket 400 kr och det tredje besöket 300 kr. Det rekommenderas att ta 3 behandlingar i följd med några dagar mellan behandlingarna men det kan också vara välgörande med bara en behandling.


Anmälan-tidbokning:
Behandlingen bokas via Bokadirekt till  oktober 2020 då Jinal kommer till Sverige.

References of Agnikarma from ancient Ayurvedic textbooks:

1. ?वऽ.मांसिसरा?नायुसं?यि?थि?थतेऽ?युग्र?जे वायु |
Burning (branding) should be done in presence of very severe pain in the skin, muscles,veins, ligaments, joints and bones caused by vata (aggravation).
(SUSHRUTA SAMHITA – SUTRASTHANA – CHAPTER 12, VERSE 10)
2. त?ग्धानां रोगानामपुनभर्वात् भेषजश?क्षारैरसा?यानां त?सा?य?वात च |
Diseases treated by thermal cautery will not recur again and also because those diseases which are incurable by the use of medicines, sharp instruments and alkalis will be cured by fire (thermal cautery).
(SUSHRUTA SAMHITA – SUTRASTHANA – CHAPTER 12, VERSE 3)
DURATION OF TREATMENT: 20-30 MINUTES SESSION. IN CHRONIC STAGE YOU NEED TO REPEAT IT FOR 3 TIMES TOTAL.