Sen-sommar Yoga

Datum: tisdag 13/8 t.o.m tisdag 3/9 Tid: 18:00-20:15 Pris: 760 kr Lärare: Marie Radhika Svensson

Läs mer

Söndagsretreat 8/9

Vi håller två söndagsretreater under 2019. Nästa söndagsretreat hålls den 8/9 mellan kl 09.00 – 16.00. Det är en dag i tystnad och stillhet med yoga morgon och eftermiddag. En veg lunch ingår och det finns möjlighet att lägga till en individuell behandling. Läs mer >>  

Läs mer

Vidareutbildning för Ayurvedisk Hälsorådgivare Block 2. 2-5/11

Vidareutbildning för dig som är klar med hälsorådgivarutbildningen. Block 1 hölls i maj 2019 och du kan gå block 2 även om du inte deltagit i Block 1. Kursen är över 4 dagar den 2-5/11 mellan kl 10-17-00 (lördag till tisdag). Dr Vinay och Dr Jinal Vora håller i kursen. Läs mer>>

Läs mer

SOURCE meditationskurs

Ny kursstart planeras till december med ett kostnadsfritt informationsföredrag en torsdag  kl 18.30. Kursen startar påföljande helg med personlig instruktion påföljande lördag och sedan uppföljning i grupp söndag, måndag och tisdag. Datum för nästa massagekurs kommer mar/april. Datumen inom kort. Välkomna! Läs mer>>

Läs mer

Yoga – Höstterminen 2019

Välkommen på-gratis-prova på yoga i september. Till hösten kommer vi att ha Klassisk yoga, lugn och dynamisk, Mediyoga, Kundalini yoga. Du kan haka på enstaka lektioner eller lösa ett klippkort närhelst under terminen. Läs mer>>

Läs mer