Marma

”En unik behandling för djup avslappning och balansering av kropp och livskraft”.

En marmabehandling börjar med en kort konsultation med pulsdiagnos som bestämmer vilka oljor och punkter som ska behandlas.

Först behandlas vissa av de 107 marmapunkterna och därefter de tre huvudmarmaerna. Marmapunkterna stimuleras med essentiell olja, lätt beröring och uppmärksamheten. Behandlingen avslutas med behandling av de tre huvudmarmaerna. Händerna hålls på var sida om kroppen vid området för varje mahamarmapunkt, bäcken, hjärta och huvud och punkterna behandlas med kärleksfull uppmärksamhet och omtanke. En behandling tar ca en timme. Man kan ta hur många dagars behandling som helst, men minst två dagar rekommenderas.

Om Marma

En unik behandling för djup avslappning och balansering av kroppen och livskraften.

Marmaveda eller marmaterapi, är en metod inom ayurveda för att skapa balans på ett djupt plan i fysiologin. Marmaveda används både för att skapa balans i allmänhet och för att direkt påverka sjukdomssymptom.

Det finns 107 marmapunkter

Marmapunkter är ett slags knutpunkter där ”shrotas” går samman. Shrotas är kanaler som finns på alla nivåer; dels på en fysisk nivå som kärl, tarmkanal, luftrör osv, men också på en finare nivå i transportfunktioner av olika slag, som t.ex. flöde över cellmembran och på ytterligare finare nivå som kanaler för flöde av energi och medvetande.

Marmapunkterna kan sägas vara kontrollpunkter för ”shrotaerna” där flödet i kroppen styrs; flödet av allt – materia och medvetande. Man kan också säga att marmapunkter är kopplingspunkter mellan medvetande och materia.

Maha-marma punkter

Förutom de 107 marmapunkterna finns det också tre s.k. mahamarmaer. Dessa tre är överordnade de 107 punkterna. Var och en av marmapunkterna hör till någon av de tre mahamarmaerna som lokaliseras till huvudet, hjärtat och bäckenregionen.

Huvudmarman har att göra med förståndet och intellektuell särskiljningsförmåga; hjärtmarman har med känslorna att göra; och marman i bäckenet har att göra med grövre fysiska funktioner. Mahamarmaer har också ett samband med existensens mest grundläggande begrepp: treenigheten, som inom ayurveda benämns Rishi, Devata och Chandas – kännaren, kunskapsprocessen och kunskapsobjekten.

Denna treenighet benämns också som kropp, själ och ande som omfattar den skapande förmågan och det skapade.

Huvudmarman representerar Rishi-aspekten; hjärtmarman representerar Devata och bäckenmarman står för Chandas.