SOURCE Meditation

Vad är SOURCE Meditation?

SOURCE är en ansträngningslös meditation som bygger på sinnets egen natur.

Det finns likheter i utövande och effekt med andra ansträngningslösa meditationer som Deepak Chopras ”Primordial sound meditation”, Maharishis ”Transcendental meditation” och Sri Ravishankars ”Sahaj Samadi meditation” eller Vedic meditation.

Meditationskursen bygger på vediska principer. Genom att meditera två gånger per dag i 10-20 minuter reduceras stress och trötthet och vi kan återfå en känsla av syfte och fokus i våra liv. Vi ser meditationen som ett sätt att understödja vårt livsarbete och på så vis omfatta omvärlden med en större kärlek. Vi betonar den kärleksfulla närvaron i livet som ett sätt att minska friktionen i mötet med den inre och den yttre världen. Meditation har också ett stor medicinskt värde då den kraftfullt påverkar både kropp/nervsystem och sinnet.

Vad är fördelarna med meditation?

Den första effekten är att kroppen och sinnet kan frigöra sig från stress och trötthet. Spänningar kan lösas upp och ersättas av ett ökat inre lugn. När vi kommer i kontakt med vårt vilande själv ökar vår möjlighet att hantera vardagen. Vi kan komma i kontakt med vårt inre genom dessa stunder av ro och kontemplation. Syftet är inte att undfly livet, utan att öka levandet inom och det harmoniska samspelet med omgivningen.

Vi sätter gärna meditationen just i detta perspektiv, att vi också gör det för att bättre kunna älska och förstå livet och våra medmänniskor. Syftet är på sikt att bli en mer kärleksfull, harmonisk medmänniska och inte att bli allt duktigare på att meditera.

Om vi lär oss att hitta ett stilla centrum inom kan vi också bära det med oss ut i livet och berika andras liv med det också.

Dr. Herbert Benson vid Mind-Body Medical Institute, som är associerad med Harvard och flera sjukhus i Boston, rapporterade att meditation ger biokemiska och fysiska förändringar i kroppen som skapar en avkopplande effekt. Metabolismen harmonieras, blodtrycket reguleras och mängden noradrenalin i hjärnan sjunker.

Kursupplägg

Kursen är upplagd på 7 lektioner. Kurs startar med informationsföredrag i Sthlm en torsdag 6 oktober 2022, kl 18.30. Kurs hålls sedan med personlig instruktion påföljande lördag  med uppföljning i grupp söndag, måndag och tisdag 1,5 – 2 tim.

Lektion 1. Kostnadsfri Information

På Ayurveda Akademin  torsdagen den, planeras till en  torsdag i 6 oktober, kl 18.30. Föranmälan.

Informationsmöte, där du får en grundläggande förståelse för meditationens effekter, mekanik och syfte. Kostnadsfritt, 1,5 tim.


Lektion 2. Personlig instruktion

Personlig instruktion lördag 8 okt, där du steg för steg lär dig tekniken. Efter instruktionen kan du direkt börja meditera på egen hand hemma. Det är individuella tider för den personlig instruktionen på lördagen och tar ca 1 tim.


Lektion 3. Uppföljning i grupp, verifiering av erfarenheter

Vi går igenom alla praktiska sidor av meditationen, delar erfarenheter, ställer frågor och mediterar tillsammans. Söndag den 9 okt.


Lektion 4. Uppföljning i grupp, verifiering av erfarenheter

Verifiering av meditationserfarenheter. Meditationens mekanismer.
1,5 tim. Måndag 10 okt.


Lektion 5. Uppföljning i grupp, verifiering av erfarenheter.

Verifiering av meditationserfarenheter, utveckling av medvetandet. 1,5 tim. Tisdag 11 okt.


Lektion 6. Uppföljning efter ca 15 dagar.

Verifiering av erfarenheter och gruppmeditation.


Lektion 7. Uppföljning efter ca 1-2 månader.

Verifiering av erfarenheter och gruppmeditation.

 

Anmälan och kursavgift

Kursavgifter för privatpersoner (inklusive 25 % moms):

  • 3.000 kr; Förvärvsarbetande.
  • 2.000 kr; Studerande över 20 år, pensionärer, förvärvsarbetande med deltidsarbete.
  • 1.500 kr; Studerande under 20 år.

Det finns också en familjerabatt om hela familjen vill börja samtidigt.

Kursledare

Johan Ljungsberg håller i kursen. Han har över 30 års erfarenhet av att lära ut meditation.
Kursen hålls på Ayurveda-Akademin Åkervägen 1, 191 40 Sollentuna/Helenelund

Jag har förändrat hela mitt förhållningssätt gentemot mig själv och min omvärld tack vare denna enkla, geniala meditationsteknik.
– Lena B. Hudiksvall

Meditationen har gett mig ett avslappnat handlande och ett djup i mig själv. Jag växer kunskapsmässigt och mentalt. Tack!
– Marlene N. Upplands Väsby

När jag började meditera trodde jag att enda syftet var att komma ner i varv vid stressiga situationer. Så blev det också men det blev så många fler positiva erfarenheter, som jag inte kunde drömma om att få med på köpet. Min energi är mer kontrollerad och jag arbetar otroligt mycket mer effektivt, vilket gör att jag frigör tid att göra roliga saker. Jag upplevs också lugnare av andra jag går inte in i andra människors aggressioner. Kommer jag in i besvärliga situationer kan en stunds meditation sortera upp tankarna och jag kommer klarare och starkare genom det besvärliga. Fysiska obalanser lindras också av meditation och rätt andning. Att gå en meditationskurs, som jag sanningen att säga till en början var lite skeptisk till, gav mig stor lärdom om mig själv och har hjälpt mig mycket genom åren.
– Lena M. L. Sparreholm

Från början var det lite jobbigt att få in meditation som en rutin, för det är ju jobbigt att vara med sig själv. Men effekter kom efter ett tag och jag märkte att min vånda inför stora beslut bara rann av mig som om det vore mindre viktiga vardagliga detaljer. Behovet av lugnet och tryggheten och att vara med sig själv ökade och därmed också välbefinnandet och förmågan att leva här och nu.
– Maria A. Västerås

Meditationen har bearbetat och löst upp gammal stress under de år som jag mediterat. Lösningar på problem dyker upp på ett helt ansträngningslöst sätt. Behöver inte använda väckarklocka längre, kommer alltid i tid och behöver aldrig springa till bussen. Känner mig piggare, mer fokuserad, öppnare i sinnet och allmänt friskare. Känner mig sällan stressad trots stor arbetsbelastning. Meditationen är en skön stund för mig själv och jag kan meditera var jag vill tex på bussresan till jobbet. Att meditera är en god investering i dig själv!
– Anita E. Sollentuna

Jag var mycket inställd på att meditationen skulle kunna förbättra fokus, koncentration och närvaro. Och det gjorde den – men på ett väldigt annorlunda sätt än jag hade föreställt mig. Den viktigaste effekten jag personligen känner av är en stabil grund i upplevelse av mig själv, i djupet av mig själv. En fast punkt där jag bottnar.
-Jessica D. Stockholm