Workshop: Subdosha Pranayama

Workshop: Subdosha Pranayama

Denna workshop tar upp en av Dr Vinay Vora egenutvecklad behandling/andningsteknik som bygger på pulsens subdoshanivån. Genom andningen och speciella fingerställningar kan du balansera samtliga 15 subdoshor.

Det är ett fantastisk terapeutiskt verktyg för hälsorådgivare och en kostnadseffektiv och kraftfull behandling för klienten.

Efter workshopen kan du använda teknikerna för dina kunder och även använda dem för egen del för att förebygga och rätta till obalanser.

Kursen riktar sig till dig som är utbildad till Ayurvedisk Hälsorådgivare och bygger på pulsens subdoshanivå.

Kursstart

Kursen planeras till en lördagen mellan kl. 10–17.00 med Dr Vinay Vora.
Datum ännu inte inplanerat.

Kursinnehåll

  • Kunskap om medvetandet och hur vi praktiskt kan använda det.
  • Huvudmassage.
  • Yogic sleep steg 1, 2 och 3.
    Avancerad renande pranayama, som bygger på subdoshanivån.
  • Teori om andningen och hur vi drar nytta av det undermedvetna och det transcendentala tillståndet i behandlingen. Vi går igenom olika medvetandetillstånd och vad som karakteriserar dem. Vi lär oss en enkel huvudmassage samt teori och praktik om hur vi använder Subdosha pranayama. Yogic sleep är en enkel guidad avslappningsövning som kan göras enskilt eller i grupp. Lärs ut i tre olika steg.

Anmälan och kursavgift

1750:- inkl moms.

Epost: info at skand punkt org

Referenser

En fullständigt unik behandlingsmetod som mycket subtilt, dock med oerhörd kraft, inverkar på alla skikt, alla nivåer hos människan – från den fysiska vävnaden till det allra finaste nätverket av energi. Jag har haft stor nytta av de olika teknikerna både för egen del och i mitt arbete som hälsorådgivare. Tack Vinay!
– Gita P Stockholm

Som yoga-utövare kände jag till några mudras (handpositioner) sedan tidigare, och kursen gav mig många fler mudras plus kunskap om hur man kan använda dessa i terapeutiskt och förebyggande syfte. Det har gett mig ett verktyg, som för klienter, är billigt, djupgående och subtilt! Jag har nytta av denna kunskap både som yogalärare och ayurvedisk hälsorådgivare.
– Tirild O Stockholm

.