Modern Ayurveda för personligt bruk

Modern Ayurveda för personligt bruk

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dig i den ayurvediska kunskapen och samtidigt få en djup personlig erfarenhet. Kursen vill ge dig en personlig transformation med ny inspiration, energi och livsmod.

Teori varvas med praktik, där varje veckoslut avslutas med hemuppgifter.
Kursen täcker in livets fyra upplevelsenivåer (kroppar) där vi startar från dess fundament, medvetandet.

Till varje teoretisk nivå hör praktiska verktyg för att utveckla och erfara den. Medvetandet, tankarna, känslorna, beteendet, sinnena, kroppen och vår omgivning täcks in under kursen med både teori och praktiska övningar.

Obalanser som tas upp under kursen är t ex stress och utbrändhet, trötthet, sömnproblem, mag-tarmproblem, toxiner i kroppen m m.

Kursstart

Inget datum inplanerat f n.

Senast anmälningsdag 3 veckor före utannonserad kursstart.

Kursupplägg

5 veckoslut lördag-söndag 10.00-17.00. – teori varvat med praktik. 1 veckoslut per månad (60 tim totalt).

En effektiv meditationsteknik (10 tim)

Individuell konsultation med personligt anpassade råd (90 min)

Hemuppgifter – övningar mellan veckosluten

Veckoslut 1

  • Introduktion till Ayurveda, Medvetande/Veda, Vad är liv? Vad är hälsa? Liv vävs in i liv, Utvecklingsperspektiv, Intellektets misstag, Vata, Pitta, Kapha dosha, V, P, K konstitution, Meditationens effekter, Gruppmeditation.

Meditationsveckoslut lör-tisd

  • lördag 1 timme, uppföljning tre kvällar i följd 2 timmar per gång.

Veckoslut 2 (Kausalkroppen)

  • Erfarenheter, Puls är liv, V-, P-, K-pulsens kännetecken, funktion och lokalisering,
  • Kreativitet och intelligens.
  • Yogafilosofi, Patanjali Yoga sutras, Andningsövningar, Yoga asanas-program, Gruppmeditation.

Veckoslut 3 (Subtilkroppen)

  • Erfarenheter, Tankar och Känslor, Pratyahara, Hur vi kan hantera våra känslor, Känslorelease-tekniker, Gruppövningar, Andningsövning, Sinnenas utnyttjande.

Veckoslut 4 (Fysiska kroppen)

  • Erfarenheter, Livsstil, Dagliga rutiner, Köksråd vid obalanser, A-V-anatomi, Immunitet, Rening av kroppen, Lyssna på kroppen. Gruppmeditation.

Veckoslut 5 (Omgivningen)

  • Erfarenheter, Ayurvedisk näringslära – kostlistor, Motion – Surya namaskar, Årstider och årstidsrutiner, Ekologi, Konsumentansvar, Boende, Kollektivt medvetande, Planeten Jordens utveckling, Allt är endast gott.

Anmälan och kursavgift

Anmälningsavgift på 2 500:- betalas in på PG 838 61 14-6, Skandinaviska Ayurveda-Akademin HB. Kursavgiften kan betalas kontant eller faktureras efter varje veckoslut. Varje veckoslut faktureras med 1 750:- inkl moms. Total kostnad för kursen blir då 11 250:- inkl moms.

Minst 8 deltagare krävs för att kursen ska hållas.

Kursledare

Bröderna Peter och Johan Ljungsberg har mer än 25 års erfarenhet av Ayurveda, där Peter huvudsakligen arbetar på Veda Lila.

Johan driver kurser och utbildning inom Ayurveda på Skandinaviska Institutet för Ayurveda-Akademin, ett kurs- och hälsocenter i Helenelund.